ด้ายเย็บ Categories

ด้ายเย็บ

กรรไกรตัดด้ายกระสอบ

0 out of 5
(0)

กรรไกรตัดด้ายกระสอบนี้มีขอบมีดสำหรับการตัดที่แหลมคม และสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน
เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการตัดด้ายกระสอบ
คงความคมเอาไว้ได้ดีในการตัดเป็นพันครั้ง

ด้ายเย็บกระสอบ

0 out of 5
(0)

ด้ายเย็บกระสอบนี้ทำมาจากฝ้ายสางคุณภาพดีเยี่ยม
มีความทนทานสูง และมีความแข็งแรงดีเยี่ยม
ทนทานต่ออุณหภูมิสูงได้

แสดง 2 รายการ