อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า

ปลั๊ก 3 ขาพร้อมฟิวส์ 5 แอมป์

0 out of 5
(0)

แบรนด์ : WILKO
ปลั๊กไฟสามขา ใช้ได้กับฟิวส์ขนาด 5 แอมป์
เป็นปลั๊กขนาดมาตรฐานที่ต่อสายดินและติดตั้งสายใหม่ได้

เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า(3 ขั้ว)100A : EATON

0 out of 5
(0)

แบรนด์ : EATON
หมายเลขชิ้นส่วน : PN1-100

สวิตช์ปลดวงจร
หน้าที่ป้องกัน : ตัวปลดวงจร / สวิตช์หลัก

แสดง 2 รายการ