เครื่องมือวัดมุม Categories

เครื่องมือวัดมุม

ไม้บรรทัดเหล็กสแตนเลส

0 out of 5
(0)

เหล็กสแตนเลสมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
อ่านค่าเป็นมิลลิเมตร / เซนติเมตร และนิ้ว
เป็นเหล็กสแตนเลสแข็งที่มีความแข็งแรงสูงและพิมพ์ลายแกะสลัก

แสดง 1 รายการ