ชุดปรับปรุงคุณภาพลม FRLs

0 out of 5
(0)

มีกลไกที่ช่วยป้องกันน้ำมันหยดในระหว่างที่ส่วนหลักแรงดันเริ่มตก
ปรับระดับการหยดของน้ำมันได้ด้วยลูกบิดแบบมีตัวล็อค
ตัวล็อคตำแหน่งแบบ O-ring